Dlaczego my ?

Ponieważ budujemy relacje oparte na partnerstwie i szacunku, przejmując na siebie odpowiedzialność i wykonując w imieniu Klientów następujące czynności: 

  • koordynacja i nadzór nad prawidłowym wykonaniem wszelkich usług i dostaw na rzecz nieruchomości,
  • negocjacje z kontrahentami, bankami, ubezpieczycielami, organami administracji państwowej,
  • zapewnienie pełny dostęp do informacji o sytuacji nieruchomość, zarówno w obszarze finansowym, jak i technicznym, w tym w szczególności: indywidualnych rozrachunków, dokumentów statutowych Wspólnoty oraz bieżących raportów, do czego wykorzystujemy  portal internetowy oraz aplikację mobilną umożliwiające dostęp 24/7,
  • opracowanie i wdrożenie rozwiązań przynoszących Wspólnocie korzyści  w postaci ograniczenia kosztów i/lub zwiększenia przychodów z posiadanej nieruchomości.