Akcja deratyzacji w Dąbrowie Górniczej

         Uprzejmie informujemy, że w terminie od dnia 01.10.2019r. do dnia 31.10.2019r. zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 575.2019 z dnia 13.09.2019r. na terenie miasta przeprowadzona zostanie jesienna powszechna akcja odszczurzania.

         Akcję należy przeprowadzić fachowo z zastosowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa. Deratyzację można przeprowadzić we własnym zakresie lub zlecić jej wykonanie wyspecjalizowanemu zakładowi usług DDD. Jednocześnie informuję, że podczas kontroli wykonania akcji, wymagane będzie udokumentowanie podjętych działań w tym zakresie (protokół pozabiegowy).

         O przeprowadzeniu akcji proszę powiadomić Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.