Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informuję, że dnia 26 czerwca 2019r Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemnościNowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

20,00 zł /mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
40,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.
             

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/169/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019r, w sprawie zmiany Uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 września 2019r.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

                                                                                            

                                      DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
                       W DĄBROWIE GÓRNICZEJ